دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


آموزش پاسخگو
آموزش مجازی
ارزشیابی
برنامه ریزی آموزشی
پژوهش در آموزش
رسانه و انتشارات
رشد و بالندگی اعضای هیئت علمی
رهبری آموزشی


دانش پژوهی
دبیرخانه تحول و نوآوری
هماهنگی دفاتر توسعه

سامانه نظام پیشنهادات

آغاز دور دوم ارزیابی بیرونی مراکز آموزشی و درمانی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۷/۲۹ | 
پیرو ماموریت محوله اعتبار بخشی مراکز آموزشی ودرمانی کشور از طرف معاونت محترم آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی  ایران ، دور دوم ارزیابی بیرونی مراکز آموزشی و درمانی از مهر ماه سالجاری آغاز گردید. در این مرحله مراکزی که در دور اول ارزیابی ها، احکام مشروط شش ماهه و مشروط یکساله دریافت کرده بود مجددا" مورد بازدید ارزیابان بیرونی قرار خواهند گرفت. در همین راستا دانشکده علوم پزشکی ساوه در تاریخ ۱۸ مهرماه توسط تیم ارزیاب بیرونی متشکل از خانم ها دکتر زرگر از دانشگاه علوم پزشکی ارتش و دکتر عسگری از دانشگاه علوم پزشکی ایران مورد بازدید قرار گرفت. در این بازدید، ضمن جلسه  تیم ارزیاب با اعضای محترم هیئت رئیسه دانشکده و بحث و بررسی نحوه تحقق استاندارد های اعتبار بخشی بخش های مختلف بیمارستان شهید مدرس مورد بازدید قرارگرفت.

تهیه کننده خبر: مرجان توسلی


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: ارزیاب بیرونی | احکام مشروط شش ماهه | ارزیابی | اعتباربخشی مراکز آموزشی و درمانی | ساوه | دانشگاه ایران | بیمارستان شهید مدرس | دکتر عسگری | دکتر زرگر | دانشگاه ارتش |


دفعات مشاهده: 160 بار   |   دفعات چاپ: 18 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر