دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


آموزش پاسخگو
آموزش مجازی
ارزشیابی
برنامه ریزی آموزشی
پژوهش در آموزش
رسانه و انتشارات
رشد و بالندگی اعضای هیئت علمی
رهبری آموزشی


دانش پژوهی
دبیرخانه تحول و نوآوری
هماهنگی دفاتر توسعه

سامانه نظام پیشنهادات

مصاحبه با دکتر بابک عشرتی سرپرست جدید مدیریت آموزش مداوم دانشگاه در خصوص برنامه های جدید این مدیریت در راستای برنامه استراتژیک دانشگاه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۷/۱۴ | 
روابط عمومی معاونت آموزشی دانشگاه در روز سه شنبه مورخ ۱۰ مهر ۱۳۹۷مصاحبه ای با دکتر بابک عشرتی سرپرست مدیریت آموزش مداوم دانشگاه انجام داد. در این مصاحبه دکتر بابک عشرتی در مورد برنامه های جدید این مدیریت را در راستای برنامه استراتژیک دانشگاه علوم پزشکی ایران و معاونت آموزشی گفت: با توجه به شناختی که از دفاتر آموزش مداوم در دانشگاه های مختلف دارم به نظر من این دانشگاه با داشتن همکاران بسیار خوب و زحماتی که آقای دکتر کبیر متقبل شده اند شرایط بسیار خوبی از نظر اجرای برنامه های آموزش مداوم  و پاسخگویی به ذینفعان آن دارد. من در جمع همکاران این دفتر حاضر شدم و با آن ها در مورد وظایف کاریشان صحبت کردم. به نظر من برنامه کاری من به کمک همکاران محترم این دفتر باید در جهت اجرای بسته های تحول آموزش پزشکی با رویکرد نزدیک شدن  به شاخصهای دانشگاه نسل سه باشد. بر این اساس برنامه های در نظر گرفته شده برای این مدیریت، اجرای برنامه های جاری آموزش مداوم برای افراد ذینفع و برگزاری برنامه های آموزش مداوم بر اساس درخواست اعضای هیات علمی و واحد های اجرایی دانشگاه می باشد. همچنین به منظور پیشبرد اهداف دانشگاه در زمینه دانشگاه نسل سوم و نیز بسته تحول آموزش پاسخگو به نظر من نیاز سنجی برنامه های آموزش مداوم می تواند به اجرای برنامه های آموزشی مبتنی بر نیاز جامعه کمک نماید. این کار می تواند با مشارکت معاونت های محترم بهداشت، درمان و دارو و غذا انجام شود. ادامه این کار نیز می تواند زمینه ای برای تهیه گایدلاین ها و اصلاح کاریکولومهای آموزشی مبتنی بر شاخص های آموزش پاسخگو و دانشگاه نسل فراهم کند. در یک جمع بندی می توانم بگویم که به طور کلی این دفتر سعی در همگامی برای اجرای برنامه های آموزش مداوم در جهت دانشگاههای  نسل سوم دارد.
 


CAPTCHA code

دفعات مشاهده: 183 بار   |   دفعات چاپ: 10 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر