دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


آموزش پاسخگو
آموزش مجازی
ارزشیابی
برنامه ریزی آموزشی
پژوهش در آموزش
رسانه و انتشارات
رشد و بالندگی اعضای هیئت علمی
رهبری آموزشی


دانش پژوهی
دبیرخانه تحول و نوآوری
هماهنگی دفاتر توسعه

سامانه نظام پیشنهادات

آیین نامه ترم تابستانی دانشگاه های علوم پزشکی کشور (سال تحصیلی ۹۷ – ۹۶)

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۴/۶ | 
آیین نامه ترم تابستانی  دانشگاههای علوم پزشکی کشور
( سال تحصیلی ۹۷  ۹۶ )
دانشگاه علوم پزشکی ایران
 
 
دانشگاه علوم پزشکی ایران با هماهنگی و همکاری اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ترم تابستانی سال ۱۳۹۷ را با ارائه دروس اختصاصی مقطع علوم پایه پزشکی برگزار می نماید (قابل ذکر است واحدهای درسی در این دانشگاه به شیوه نوین ارائه می گردد):

 
ردیف نام درس تعداد( واحد ) نوع درس
۱ مقدمات علوم پایه ۱( بیوشیمی ) ۲ نظری و عملی
۲ مقدمات علوم پایه ۲( بیوشیمی ) ۱/۵ نظری و عملی
۳ مقدمات علوم پایه ۳( بافت شناسی ) ۲/۵ نظری و عملی
۴ مقدمات علوم پایه ۴( جنین شناسی ) ۱ نظری
۵ سیستم اسکلتی عضلانی محوری ۲/۵ نظری و عملی
۶ بلوک قلب و گردش خون ۱ ۲ نظری و عملی
۷ بلوک قلب و گردش خون ۲ ۲/۵ نظری
۸ بلوک سیستم عصبی ۱ ۱/۵ نظری و عملی
۹ بلوک سیستم عصبی ۲ ۲/۵ نظری و عملی
۱۰ بلوک تنفس ۱/۵ نظری و عملی
۱۱ بلوک ادراری تناسلی ۲/۵ نظری و عملی
۱۲ بلوک بینائی شنوائی ۱/۵ نظری و عملی
۱۳ بلوک پوست و غدد ۲ نظری و عملی
۱۴ بلوک گوارش ۲/۵ نظری و عملی
۱۵ باکتری شناسی ۳ نظری
۱۶ باکتری شناسی عملی ۱ عملی
۱۷ ویروس شناسی ۱ نظری
۱۸ ایمونولوژی ۴ نظری
۱۹ ایمونولوژی عملی ۱ عملی
۲۰ انگل شناسی ۲/۵ نظری
۲۱ انگل شناسی ۱/۵ عملی
۲۲ تربیت بدنی ( ۱ ) ۱ عمومی ( خواهران)
۲۳ زبان تخصصی (۱) (جدید)
۲۴ زبان تخصصی (۲)  (جدید)


 
۱. ترم تابستانی دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاههای علوم پزشکی کشور با سهمیه مشخص شده در ذیل (گروه هدف) می باشد.
الف) فرزندان ( شهید- مفقودالاثر- آزاده جانباز ۲۵% و بالاتر)
ب) همسر( شهید- مفقودالاثر- آزاده جانباز ۲۵% و بالاتر)
ج) جانبازان ۲۵% و بالاتر
د) آزادگان با حداقل ۶ ماه سابقه اسارت
ه) رزمندگان با حداقل سابقه ۶ ماه حضور داوطلبانه در جبهه
و) جانبازان  با حداقل ۱۵% جانبازی و ۳ ماه حضور داوطلبانه در جبهه
ی ) دانشجویان شاهد و ایثار گر ورودی های سال ۱۳۹۵ و ماقبل باشند.
تبصره ۱:  در صورت وجود ظرفیت از دانشجویان شاهد و ایثارگر ورودی سال ۱۳۹۶ و دانشجویان غیر شاهد و ایثارگر  نیز با رعایت ضوابط قید شده و پرداخت هزینه های مربوطه ثبت نام به عمل خواهد آمد.
تبصره ۲: بر اساس فرم های مهمانی ارسالی از دانشگاه های مبدا از متقاضیان ثبت نام به عمل خواهد آمد.
 
۲. دانشجویان شاهد و ایثارگر می بایست معرفی نامه رسمی از دبیر (مدیر) محترم ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه محل تحصیل داشته باشند. برای دانشجویان غیر شاهد و ایثارگر(عادی) می­بایست معرفی نامه توسط مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه محل تحصیل ارائه گردد.
۳. سقف انتخاب واحد دانشجویان در ترم تابستانی حداکثر ۶ واحد درسی می باشد .
۴. حداقل نمره قبولی بر اساس تبصره ۲ ماده ۶۷ آئین نامه آموزشی دوره دکتری عمومی دانشجوی مهمان نمره ۱۲ می باشد.
۵. طبق ماده ۱۵ آیین نامه آموزشی حضور دانشجویان در تمام جلسات مربوط به هر درس الزامی است و ساعات غیبت دانشجو در هر درس نظری از ۴/۱۷ آن درس نباید تجاوز نماید، در غیر اینصورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب می شود.(مسئولین محترم ستادهای شاهد و ایثارگر نسبت به معرفی آن دسته از دانشجویانی که بعلت طولانی شدن تقویم آموزشی (شرکت در امتحانات پایان ترم) نمی توانند در موعد مقرر در کلاسها ی ترم تابستانی حضور داشته باشند، خودداری نمایند).
۶. با غیبت های کلاسی و امتحانی دقیقا مطابق آیین نامه برخورد خواهد شد. لذا پیشنهاد می گردد چنانچه دانشجو امکان حضور منظم در کلاسهای درس را نداشته باشد از انتخاب واحد امتناع نماید.
۷. این دانشگاه هیچگونه مسئولیتی در قبال مغایرت واحد های درسی دانشگاههای مبدا و مقصد و تداخل برنامه های کلاسی و امتحانی و رعایت پیش نیاز و پس نیاز ندارد.
۸. حداقل تعداد دانشجو در هر کلاس ۱۵ نفر و حداکثر آن ۴۰ نفر تعیین می­گردد. ( در صورتیکه هر یک از کلاسها به حد نصاب ۱۵ نفر نرسد درس مربوطه ارائه نخواهد شد). 
۹. ارسال نمرات دانشجویان میهمان منوط به تسویه حساب با این دانشگاه می باشد. 
۱۰. ثبت نام کلیه دانشجویان پس از دریافت فرم های مهمانی از دانشگاه های مبدا (دانشجویان شاهد و ایثارگرتایید ستاد های شاهد و ایثارگر دانشگاه های مبدا ) صورت خواهد گرفت.
 
 
الف) مدارک لازم برای ثبت نام :
۱-   تکمیل فرم تقاضای مهمانی و پیشنهاد دروس مورد نیاز که از طریق مدیریت امور آموزشی و تایید ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه مبدا تهیه و تایید شده است.
۲-   معرفی نامه از طرف ستاد های شاهد و ایثارگر ( جهت دانشجویان شاهد و ایثارگر)
۳-   کپی کارت ملی
۴-   یک قطعه عکس ۴*۳ 
۵-     پرداخت هزینه های مرتبط (که پس از ثبت نام اولیه از تاریخ ۹۷/۴/۱۳ لغایت ۹۷/۴/۱۹ قابل پرداخت می باشد.)
 
- اولویت ثبت نام با دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه های کلان منطقه ۱۰ کشوری می باشد.
- دانشجویان متقاضی غیر شاهد و ایثارگر(عادی) اولویت با دانشجویانی می باشد که زودتر نسبت به ارسال مدارک اقدام نمایند و این دانشگاه هیچ گونه مسئولیتی در قبال مدارکی که از تاریخ اعلامی به بعد ارسال نمایند ندارد.
توجه : پس از انقضای تاریخ ثبت نام اولیه (۹۷/۴/۱۲) دروس اختصاصی قابل ارائه از طریق وب سایت ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه isar.iums.ac.ir اطلاع رسانی خواهد شد، تا بر این اساس از تاریخ ۹۷/۴/۱۳ لغایت ۹۷/۴/۱۸ از طریق سامانه اقدام به ارسال مدارک ثبت نام و پرداخت شهریه خود نمایند.
هم چنین برنامه ارائه دروس به تفکیک ساعت و روز و برنامه امتحانات پس از ثبت نام اولیه و مشخص شدن تعداد دانشجویان متقاضی تا تاریخ ۹۷/۴/۱۳ اطلاع رسانی خواهد شد.
 
 
ب) نحوه ارسال درخواست های ترم تابستان (از طریق سامانه):
۱.     تکمیل و ارسال اسکن فرم تقاضای میهمانی دروس ( فرم شماره ۱)، فرم تعهد (فرم شماره ۲) و فرم مخصوص دانشجویان شاهد و ایثارگر (فرم شماره ۳) تا تاریخ ۹۷/۴/۱۲ 
۲.     اعلام کلاس های به حد نصاب رسیده، برنامه هفتگی  ازطرف دانشگاه تا تاریخ ۹۷/۴/۱۳ 
۳.     پرداخت شهریه واریزی  از طرف متقاضیان حد اکثر تا تاریخ ۹۷/۴/۱۸ 
۴.     ارسال اسکن فرم تقاضای خوابگاه و فیش واریزی برای دانشجویان متقاضی خوابگاه (فرم شماره ۵) حد اکثر تا تاریخ ۹۷/۴/۱۸ 
 
 
 
 
 
تقویم ترم تابستانی:
ثبت نام اولیه :  از تاریخ ۹۷/۴/۹ لغایت ۹۷/۴/۱۲ 
ثبت نام نهایی : از تاریخ ۹۷/۴/۱۳ لغایت ۹۷/۴/۱۸ 
شروع دوره : تاریخ ۹۷/۴/۲۳ 
پایان دوره : تاریخ ۹۷/۵/۲۵ 
شروع امتحانات : تاریخ ۹۷/۶/۳ 
پایان امتحانات : تاریخ ۹۷/۶/۱۱ 
 
 شهریه : 
هر واحد نظری اختصاصی: ۲/۹۸۰/۰۰۰ ریال
هر واحد عملی اختصاصی:  ۴/۶۸۵/۰۰۰ ریال 
 
 
تبصره : دانشجویان شاهد و ایثارگر ورودی های سال ۱۳۹۵ و ماقبل، از پرداخت هزینه واحد های درسی معاف می باشند، ولی کلیه هزینه های رفاهی بر عهده خود دانشجو می باشد.
 
 خوابگاه : 
بعد از پایان مهلت ثبت نام اولیه ( ۹۷/۴/۱۲) و بررسی درخواست های خوابگاه، شرایط و هزینه های مربوطه اعلام خواهد شد.
 
 
 
تذکرات مهم:
۱.  دانشجویانی که در مهلت مقرر نسبت به واریز شهریه اقدام ننمایند از لیست ثبت نام قطعی حذف خواهند شد.
۲. به علت روند اداری زمان بر عودت شهریه از دانشجویان عزیز خواهشمند است در هنگام واریز وجه مقدار مبلغ واریزی دقت لازم را داشته باشند.
۳.  در صورت تغییر زمانی برنامه ها ضمن اعلام مراتب به ستادهای شاهد و ایثارگر دانشگاه ها، در سایت دانشگاه علوم پزشکی ایران به آدرس isar.iums.ac.ir به اطلاع دانشجویان عزیز خواهد رسید.
 
 
 
 
 
آدرس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ایران :
تهران-بزرگراه شهید همت- جنب برج میلاد
شماره تماس
 ستاد شاهد و ایثارگر ۸۸۶۲۲۵۹۵-۸۸۶۲۲۶۸۱
 شماره تماس مدیریت امور آموزشی: ۸۶۷۰۲۲۱۲
شماره تماس واحد انفورماتیک معاونت آموزشی: ۸۶۷۰۲۲۱۷

* با توجه به محدودیت زمانی از پذیرفتن دروس دارای تداخل درسی یا امتحانی و نیز درخواستهای ناقص خودداری خواهد شد. لذا دانشجویان گرامی ملزم به توجه دقیق به برنامه کلاسها و ظرفیتهای لیست دروس بوده و لازم به ذکر است نقص مدارک، تداخل دروس، تداخل ساعت کلاس ها و تداخل زمان برگزاری امتحانات باعث عدم تایید ثبت نام و حذف دروس انتخابی توسط کارشناس آموزش خواهد گردید.
 
"مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی و ستاد امور شاهد و ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی ایران"


CAPTCHA code
دفعات مشاهده: 17400 بار   |   دفعات چاپ: 400 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر