دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


آموزش پاسخگو
آموزش مجازی
ارزشیابی
برنامه ریزی آموزشی
پژوهش در آموزش
رسانه و انتشارات
رشد و بالندگی اعضای هیئت علمی
رهبری آموزشی


دانش پژوهی
دبیرخانه تحول و نوآوری
هماهنگی دفاتر توسعه

سامانه نظام پیشنهادات

نشست رؤسای دانشکده های غیر پزشکی با معاونت آموزشی دانشگاه با موضوع دستورالعمل اداره بیمارستان های مستقل

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۱۳ | 
دکتر کوهپایه زاده معاون آموزشی دانشگاه در روز چهارشنبه مورخ ۹ خرداد ۱۳۹۷ جلسه ای با رؤسا و معاونین آموزشی دانشکده های تابعه در خصوص دغدغه­های دانشکده های غیر پزشکی در مورد اجرایی نمودن دستورالعمل بیمارستان های مستقل برگزار کرد. در ابتدای این جلسه دکتر کوهپایه زاده پس از ارائه گزارش از نشست های اخیر خود با اعضای هیئت علمی و رؤسای دانشکده و بیمارستان ها گفت: در تلاش هستیم تا با تفکر و خرد جمعی و با داشتن دیدی آموزشی، برای اجرای دستورالعمل بیمارستان های مستقل ویرایش جدید پیشنهاد کنیم که در آن نسخه همه ذینفعان خود را در آموزش لحاظ کرده باشیم. معاون آموزشی دانشگاه تصریح کرد برای تدوین دستورالعمل اجرایی بیمارستان های مستقل از دید آموزشی، باید نگاهی سازنده داشته باشیم که افزایش بهره وری آموزشی، شناخت مشکل و ارائه راه حل آن، ارائه انتقادات و پیشنهادات علمی از اهم موضوعات مطرح شده در آن باشد. وی از رؤسای دانشکده های پیراپزشکی، بهداشت، مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، و دانشکده پرستاری و مامایی خواست تا پیوست آموزشی خود را در زمینه دستورالعمل بیمارستان های مستقل تدوین کنند به گونه ای که در آن جایگاه آموزشی هر دانشکده به وضوح مشخص باشد.
دکتر کوهپایه زاده همچنین از معاونین آموزشی دانشکده ها خواست تا تعداد دانشجویان و مقطع رشته های دانشجویانی را که نیاز به آموزش بالینی در بیمارستان دارند را مکتوب نمایند تا بتوان از آن در جهت استفاده از این فرصت برای ارتقای کیفیت آموزشی بهره برد.
رئیس دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی نیز در این زمینه گفت: از نظر مدیریتی بیمارستان های مستقل هم فرصت است و هم تهدید. دکتر ملکی افزود از نظر تئوری و نظری یکی از راههای حل مشکلات آموزشی در بیمارستان ها همین آیین نامه است به شرطی که شیوه اجرای آن مشروط به شفاف بودن و مستند شدن انتظارات و درخواست های آموزشی دانشگاه باشد؛ اینکه از نظر آموزشی چه انتظاری از بیمارستان های مستقل داریم و به همین ترتیب پاسخ مناسب دریافت شده از آن ها نیز باید مکتوب گردد.
دکتر ابراهیمی رئیس دانشکده علوم توانبخشی گفت: باید دقت کنیم که در اجرای این دستورالعمل فیلد آموزشی را از دست ندهیم و یا فیلد آموزشی موجود تضعیف نگردد. وی اضافه کرد بازنگری دستورالعمل بیمارستان های مستقل از دید رؤسای دانشکده ها و معاونین آموزشی آنها به علت داشتن نگاه آموزشی،
 می تواند در این راستا چاره ساز باشد. دکتر ابراهیمی تصریح کرد استقرار هیئت علمی از طرف دانشکده در بیمارستان ها سبب حفظ استقلال آموزش بالینی دانشجویان در اجرای این دستورالعمل خواهد بود.
دکتر پیروی رئیس دانشکده پرستاری و مامایی با تاکید بر عدم حمایت از آموزش بالینی رشته های پرستاری و مامایی در بیمارستان ها از معاون آموزشی دانشگاه خواست که در این زمینه عدالت آموزشی در رشته های غیر پزشکی هم رعایت شود. وی اظهار کرد که نگاه به آموزش و پژوهش در بیمارستان ها، نگاهی کمرنگ است و درمان الویت اصلی روسای بیمارستان هاست و آموزش و پژوهش در اولویت های بعدی آنها جا دارد. دکتر پیروی با اشاره به نامتناسب بودن فیلد آموزشی با تعداد دانشجویان، اظهار امیدواری کرد که انشاالله این مشکلات با بازنگری و اجرای آیین نامه های بیمارستان های مستقل مرتفع کردد.
دکتر نجفی معاون آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی نیز از معاون آموزشی دانشگاه درخواست کرد که اعضای هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی نیز همانند اعضای هیئت علمی دانشکده پزشکی بیمه مسئولیت شوند تا با آرامش خاطر درگیر آموزش بالینی دانشجویان در بیمارستان ها شوند.
دکتر آرین خصال معاون آموزشی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، با اثربخش خواندن انتقادات و پیشنهادات مطرح شده در این جلسه در جهت حل مشکلات آموزش بالینی دانشجویان در بیمارستان بیان کرد که با اجرای طرح تحول سلامت بودجه های درمان زیاد شده است لیکن در این بودجه ها هزینه ی خدماتی که دانشجویان ارائه می دهند دیده نشده است.
دکتر شیدفر رئیس دانشکده پیراپزشکی نیز در جهت اجرای این دستورالعمل از معاون آموزشی دانشگاه خواست که بحث مدیر گروه در این دستورالعمل پررنگ تر شود و مدیر گروه نسبت به روسای بخش، وزن بیشتری در آموزش بالینی دانشجویان در بیمارستان ها داشته باشند.
دکتر صدیق معروفی معاون دانشکده پیراپزشکی نیز گفت آموزش بالینی تبعیت از چهارچوب ارزشی خاصی را می طلبد به نحوی که بر همگان ثابت شده است که بهترین عملکرد دانشجویان از آموزش بالینی در بیمارستانها رقم خورده است. وی با تاکید بر بازنگری در تفویض اختیارات در دستورالعمل بیمارستان های مستقل، افزود توانمند کردن دانشجویان فارغ التحصیل ما در رتبه بندی دانشگاه علوم پزشکی ایران بسیار موثر است؛ لذا باید شرایط موجود و شرایط بهینه برای آموزش بالین دانشجویان در همه گروه های آموزشی مطالعه شود تا بتوانیم بهترین دستورالعمل اجرایی بیمارستان های مستقل از دید آموزشی را تدوین نماییم.CAPTCHA code

دفعات مشاهده: 396 بار   |   دفعات چاپ: 41 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر