دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


آموزش پاسخگو
آموزش مجازی
ارزشیابی
برنامه ریزی آموزشی
پژوهش در آموزش
رسانه و انتشارات
رشد و بالندگی اعضای هیئت علمی
رهبری آموزشی


دانش پژوهی
دبیرخانه تحول و نوآوری
هماهنگی دفاتر توسعه

سامانه نظام پیشنهادات

سومین فراخوان مرکز ملی تحیقات راهبردی علوم پزشکی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۲/۴ | 
سومین فراخوان مرکز ملی تحیقات راهبردی علوم پزشکی
به اطلاع پژوهشگران محترم می رساند:
سومین فراخوان مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی(نصر) در  تاریخ ۹ اردیبهشت ماه لغایت ۹ تیر ماه می باشد.  اولویت های پژوهشی این فراخوان به شرح زیر می باشد.
قابل ذکر است که زمان این فراخوان تمدید نخواهد شد
  • اولویت‌های کمیته ارزشیابی
  طراحی، اجرا و ارزشیابی دوره مجازی آزمون‌سازی برای اعضا هیات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور (راهبردی)
  طراحی مدل کاربردی ارزشیابی برنامه‌های آموزشی در ایران (راهبردی)
  طراحی مدل ارزشیابی برنامه‌ای آموزش بالینی (راهبردی)
  طراحی، اجرا و ارزیابی مدل جامع ارزشیابی اعضا هیات علمی دانشگاه (راهبردی)
  طراحی برنامه جامع ارزشیابی بسته‌های تحول و نوآوری آموزش علوم پزشکی در سطح گروه‌های آموزشی و دانشکده‌ها (راهبردی)
  الگوسازی آزمون‌های بورد (راهبردی)
 
  • اولویت‌های کمیته برنامه‌ریزی درسی
  امکان‌سنجی و طراحی فرایند تمرکز‌زدایی برنامه‌ریزی درسی در سطح مناطق آمایشی و دانشگاه‌های علوم پزشکی (راهبردی)
  سامانه ملّی مدیریت برنامه درسی در دانشگاه‌های علوم پزشکی (راهبردی)
  الگوی توسعه میان‌رشتگی در برنامه‌های درسی (راهبردی)
  توسعه الگوی نیازسنجی مبتنی برجامعه (Community Needs Assessment) برنامه‌های درسی در آموزش علوم پزشکی با تاکید بر آموزش مبتنی بر پیامد (راهبردی)
  توسعه الگوی نیازسنجی فراگیر مخاطب (Targeted Learner Needs Assessment برنامه‌های درسی در آموزش علوم پزشکی با تاکید بر آموزش مبتنی بر پیامد (راهبردی)
  تدوین الگوی تعدیل و توسعه رشته - مقاطع علوم پزشکی (با توجه به اسناد توسعه بخش سلامت و برآورد نیروی انسانی) (راهبردی)
  توسعه الگوی کمک تصمیم‌گیری در رابطه با دوره زمانی بهینه برنامه‌های درسی (راهبردی)
  طراحی الگوی توسعه نیروهای حد واسط (Mid-level Health Providers) مورد نیاز در نظام سلامت (راهبردی)
 
  • اولویت‌های کمیته روانشناسی شناختی
  الگوسازی عوامل رفتاری شناختی موثر در آموزش علوم پزشکی (راهبردی)
  توسعه الگوی اموزش استدلال بالینی (راهبردی)
  توسعه الگوی ارزیابی استدلال بالینی (راهبردی)
 
  • اولویت‌های کمیته روش تدریس
  توسعه الگوی آموزش برای توسعه تفکر سطح بالا (راهبردی)
  الگوسازی جوامع یادگیری تجربی در دوره‌های تخصصی بالینی (راهبردی)
  تدوین بسته سیاستی بهبود کیفیت روش تدریس در برنامه‌های درسی Undergraduate (راهبردی)
  الگوسازی روش‌های تدریس بالینی در عرصه‌های سرپایی (راهبردی)
  الگوسازی روش‌های تدریس بالینی در عرصه‌های بستری (راهبردی)
  الگوسازی روش‌های تدریس بالینی در اتاق عمل (راهبردی)
 
  • اولویت‌های کمیته مدیریت و رهبری
  توسعه ساختار ملاکی سیاست‌ها در اموزش عالی سلامت کشور ایران (راهبردی)
  ارایه مدلی برای ادغام عملکردی اموزش علوم پزشکی در ایران (راهبردی)
  توسعه چارچوب شاخص‌های راهبردی ارزشیابی اجرای بسته‌های تحول اموزش پزشکی در ایران (راهبردی)
  طراحی الگوی توسعه حرفه‌ای مدیران آموزش پزشکی دانشگاه‌های علوم پزشکی (راهبردی)
  طراحی الگوی ثروت‌افرینی مبتنی بر دانش در نظام آموزش پزشکی (راهبردی)
  طراحی الگوی تامین و تخصیص مالی دانشگاه‌های علوم پزشکی (راهبردی)
  توسعه نظام رتبه‌بندی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در راستای بین‌المللی‌سازی (راهبردی)
 
  • اولویت‌های کمیته آموزش مجازی
  ارائه مدل عملیاتی جامع برای حمایت از دانشجو در آموزش مجازی/ترکیبی (راهبردی)
  طراحی، استقرار و ارزشیابی یادگیری مجازی/ ترکیبی در سطح یک رشته، گروه، دانشکده یا دانشگاه (توسعه‌ای)
  طراحی، تدوین و پیاده‌سازی نظام حمایتی-انگیزشی برای اعضای هیات علمی در راستای توسعه آموزش مجازی/ ترکیبی در سطح یک دانشگاه (توسعه‌ای)


CAPTCHA code
دفعات مشاهده: 627 بار   |   دفعات چاپ: 26 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر