دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


آموزش پاسخگو
آموزش مجازی
ارزشیابی
برنامه ریزی آموزشی
پژوهش در آموزش
رسانه و انتشارات
رشد و بالندگی اعضای هیئت علمی
رهبری آموزشی


دانش پژوهی
دبیرخانه تحول و نوآوری
هماهنگی دفاتر توسعه

سامانه نظام پیشنهادات

تقویم مهلت پذیرش طرح ها و جلسات HSR معاونت آموزشی(شش ماهه اول ۱۳۹۷)

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱/۲۹ | 
نوبت موضوع تاریخ
اول مهلت پایانی پذیرش طرح ها ۱۸/۱/۹۷
زمان جلسه شورای HSR معاونت آموزشی برای بررسی طرح ها ۲۱/۱/۹۷
دوم مهلت پایانی پذیرش طرح ها ۲۲/۲/۹۷
زمان جلسه شورای HSR معاونت آموزشی برای بررسی طرح ها ۲۵/۲/۹۷
سوم مهلت پایانی پذیرش طرح ها ۱۹/۳/۹۷
زمان جلسه شورای HSR معاونت آموزشی برای بررسی طرح ها ۲۲/۳/۹۷
چهارم مهلت پایانی پذیرش طرح ها ۱۶/۴/۹۷
زمان جلسه شورای HSR معاونت آموزشی برای بررسی طرح ها ۱۹/۴/۹۷
پنجم مهلت پایانی پذیرش طرح ها ۲۰/۵/۹۷
زمان جلسه شورای HSR معاونت آموزشی برای بررسی طرح ها ۲۳/۵/۹۷
ششم مهلت پایانی پذیرش طرح ها ۱۷/۶/۹۷
زمان جلسه شورای HSR معاونت آموزشی برای بررسی طرح ها ۲۰/۶/۹۷


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: HSR |

دفعات مشاهده: 417 بار   |   دفعات چاپ: 26 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر